Facturen

Tijdens de bouw van een website sturen we op twee momenten een factuur. De eerste deelfactuur als de bouw van de site gestart is, de tweede volgt na oplevering.

Bij de overige opdrachten vindt facturering doorgaans plaats na afronding, tenzij anders overeengekomen.

Betaaltermijn
We hanteren een betaaltermijn van 14 dagen.

 

Niet betaalde facturen
Het kan gebeuren dat een factuur niet op tijd betaald wordt. We sturen dan eerst een reminder. Na opnieuw een periode van 14 dagen volgt de 2e herinnering.

 

Opschorten
Let op: wanneer ook na de 2e herinnering de factuur niet is voldaan, sturen we een 3e en laatste herinnering met een termijn van 7 dagen. Wanneer er dan nog steeds niet is betaald geven we de factuur uit handen en gaan we over tot opschorting van de dienst, wanneer van toepassing.

  • Een domein of website wordt dan omgeleid naar onze klantenpagina. Zodra de factuur is voldaan wordt de omleiding weer ongedaan gemaakt.
  • Wanneer dan alsnog niet is betaald, wordt de dienst (domeinregistratie en e-mail) opgeheven. U beschikt dan niet meer over uw website of e-mail. U kunt dan ook geen dienst meer van ons afnemen.